7/24  +90 212 429 81 20 +90 532 175 36 26 bilgi@argeseajans.com  2/3/6 Taksit
 

KaydetKaydetKaydetKaydetKaydetKaydetKaydetKaydetKaydetKaydetKaydetKaydetKaydetKaydetKaydetKaydetKaydetKaydetKaydetKaydetKaydetKaydetKaydetKaydetKaydetKaydetKaydetKaydetKaydetKaydetKaydetKaydetKaydetKaydetKaydet

Katalog

  Katalog
 
A4 Katalog - 4 sayfa + 4 sayfa kapak
 
İç sayfalar 170 gr kuşe, kapak 250 gr kuşe, kapak dış yüzey selefon kaplı
 
Katalog
KodAdetFiyat
KA4811.000850,00 TL
KA4822.0001.150,00 TL
KA4833.0001.380,00 TL
KA4844.0001.780,00 TL
KA4855.0002.180,00 TL
Fiyatlara KDV dahil değildir.
 
 
 
 
A4 Katalog - 8 sayfa + 4 sayfa kapak
 
İç sayfalar 170 gr kuşe, kapak 250 gr kuşe, kapak dış yüzey selefon kaplı 
 
Katalog
 KodAdetFiyat
KA41211.000980,00 TL
KA41222.0001.300,00 TL
KA41233.0001.680,00 TL
KA41244.0001.950,00 TL
KA41255.0002.350,00 TL
Fiyatlara KDV dahil değildir.
 
 
 
 
A4 Katalog - 12 sayfa + 4 sayfa kapak
 
İç sayfalar 170 gr kuşe, kapak 250 gr kuşe, kapak dış yüzey selefon kaplı 
 
Katalog
KodAdetFiyat
KA41611.0001.080,00 TL
KA41622.0001.480,00 TL
KA41633.0001.900,00 TL
KA41644.0002.140,00 TL
KA41655.0002.450,00 TL
Fiyatlara KDV dahil değildir.
 
 
 
 
A4 Katalog - 16 sayfa + 4 sayfa kapak
 
İç sayfalar 170 gr kuşe, kapak 250 gr kuşe, kapak dış yüzey selefon kaplı 
 
Katalog
 Kod Adet Fiyat
KA42011.0001.250,00 TL
KA42022.0001.690,00 TL
KA42033.0002.180,00 TL
KA42044.0002.480,00 TL
KA42055.0003.080,00 TL
Fiyatlara KDV dahil değildir.
 
 
 
 
A4 Katalog - 20 sayfa + 4 sayfa kapak
 
İç sayfalar 170 gr kuşe, kapak 250 gr kuşe, kapak dış yüzey selefon kaplı 
 
Katalog
KodAdetFiyat
KA42411.0001.480,00 TL
KA42422.0001.920,00 TL
KA42433.0002.520,00 TL
KA42444.0002.820,00 TL
KA42455.0003.420,00 TL
Fiyatlara KDV dahil değildir.
 
KaydetKaydet